Ik ben huurder i.p.v. eigenaar

De RRE is enkel en alleen beschikbaar gesteld voor huiseigenaren.
Dit is een keuze die door het Rijk is gemaakt.

Naast de RRE komt er straks ook een RREW, deze is speciaal voor de huurders in Etten-Leur.
De gemeente Etten-Leur heeft inmiddels ook de subsidieaanvraag hiervoor ingediend.
Inmiddels is bekend dat de gemeente Etten-Leur een goede kans hierop heeft.

Besloten is om dan het project BespaarEtten-Leur uitgebreid zal worden met de huurders.

Terug naar het begin